Danmarks Maritime Folkemøde
aflyses i 2021
Vi ses i Korsør august 2022

Danmarks Maritime folkemøde

Danmarks Maritime Folkemøde er ankerpladsen for visioner, ideer og politiske holdninger indenfor det maritime.

Folkemødet holdes hvert år i august, men på grund af corona aflyses folkemødet i 2021 og afholdes næste gang i 2022.

Vi er et nationalt folkemøde, som faciliterer debat, dialog og nytænkning om maritim udvikling, potentialer og udfordringer. 

Vores fokus er på, at dansk skibsfart og andre maritime industrier fastholder sin globale førerposition, men vi er også et folkemøde med plads til maritime emner som kyst- og naurturisme, klima, bæredygtighed, maritime fødevarer, rekruttering, uddannelse, foreningsliv, udvikling af havnebyer, Danmarks maritime kulturarv etc. 

Program

Programmet for næste maritime folkemøde offentliggøres til sommer 2022

Input og gode ideer

Har du input til emner, debatter, personer etc. du mener er relevante for næste års maritime folkemøde, så kontakt os.

kontakt@danmarksmaritimefolkemøde.dk

Programmagasin

Vil du have en fornemmelse af det seneste folkemødes debatter, så læs e-udgaven af programmagasinet fra 2019

Programmagasin 2019

Debatter som podcast

Vil du høre eller genhøre debatterne fra tidligere maritime folkemøder, så findes de også som podcast. Hør dem her.

 Podcast fra 2018/2019

Arrangør

Vil du være med til at skabe og udvikle Danmarks Maritime Folkemøde, så er der flere måder du kan være med på

Du kan få din egen stand, søge om plads på debatscenen til din egen debat, eller indgå i et partnerskab med folkemødet. Det afgørende, at der tages udgangspunkt i maritime udfordringer. 

Få din egen stand

Er du interesseret i din egen plads på det maritime folkemøde, så kan du få en standplads på kajen i umiddelbar forlængelse af hovedscenen. Du tilrettelægger selv indholdet på din stand, som kan være profilering af et produkt, din virksomhed/organisation etc.

Arranger en debat

Har du en ide til en relevant debat-aktivitet til folkemødet, som du er interesseret i at være afsender på og arrangere, så lad os se på muligheden for at få den indpasset i folkemødets program. Debatten afvikles i givet fald på folkemødets fælles scene og bliver en del af folkemødets officielle program.

Bliv partner

Vil du være med i et tættere samarbejde om at udvikle Danmarks Maritime Folkemøde, så kan det ske gennem en partnerskabsaftale og/eller medlemskab af foreningen bag folkemødet. Du får blandt andet mulighed for at profilere din organisation på en lang række platforme før, under og efter folkemødet.

Om os

Folkemødet blev første gang afholdt i august 2018 som en del af den allerede eksisterende Maritime Kulturuge i Korsør. Kræfterne bag folkemødet er et frivilligt samarbejde mellem Slagelse Kommune, erhvervsliv, Søfartsstyrelsen, flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer og Korsør Havn.

 

Sekretariat
Folkemødet sekretariat har adresse på Korsør Havn og bemandes af:

David Erichsen
david@danmarksmaritimefolkemøde.dk 
+45 31409985

Danmarks Maritime Folkemøde
© 2021 danmarksmaritimefolkemøde