Danmarks Maritime Folkemøde
Korsør
26. august 2023

Danmarks Maritime Folkemøde 2023 i KORSØR

Planlægningen af Danmarks Maritime Folkemøde 2023 i Korsør er i fuld gang, og i år sker der i tæt koordinering med ’Maritime Korsør’ – et projekt der skal styrke det lokale maritime fællesskab og Korsørs maritime identitet.

Sidste års genstart af Danmarks Maritime Folkemøde i Korsør, som FGU SV besluttede at gennemføre, viste, at der både var interesse for at deltage med debatter, oplæg, kulturelle indslag, stande etc., og at Folkemødet har et publikum.

Vigtige erfaringer, som der bygges videre på i planlægningen af dette års folkemøde, som i år holdes lørdag den 26. august på havnen i Korsør.

Folkemødet, der er født som et lokalt initiativ i Korsør, blev afholdt første gang i 2018. Året efter blev det gennemført i en større og mere national udgave, på grund af corona blev det aflyst i 2020 og 2021 og derefter genstartet i 2022.

Aktiviteterne samles et sted. En af de ting som virkede godt sidste år, var at samle folkemødets aktiviteter et sted. Derfor vil man også i år afholde folkemødet i og omkring FGU SV’s værft på Korsør Havn og ikke med aktiviteter fordelt bredt på havneområdet.

Værftet vil – som ved tidligere folkemøder – indrettes med scener til debatter, musik, samtaler, interview, foredrag etc. Der vil være cafe-områder inde og ude, og det vil også være muligt at lægge til kaj med en flydende aktivitet.

Folkemødet leverer derudover underholdning herunder maritim musik, musik med elever fra FGU Korsør, arrangerer flere egne debatter, etablerer boder med mulighed for køb af mad og drikke, aktiviteter for børn, mulighed for stadepladser, som det kendes fra messer, og varetager folkemødets PR, program og pressekontakt.

Danmarks Maritime folkemøde

Danmarks Maritime Folkemøde er ankerpladsen for visioner, ideer og politiske holdninger indenfor det maritime.
Folkemødet holdes i år lørdag den 26. august

Efter års pause har FGU SV i Korsør lagt sig i spidsen for at afholde Danmarks Maritime Folkemøde i Korsør, der nu gennemføres som en skoleaktivitet kombineret med brugerbetaling, mulighed for køb af annonceplads etc.

Værftet vil – som ved tidligere folkemøder – indrettes med scener til debatter, musik, samtaler, interview, foredrag etc. Der vil være cafe-områder, og det vil også være muligt at lægge til kaj med en flydende aktivitet.

Folkemødet leverer derudover underholdning med maritim musik, står for den officielle åbning, arrangerer egne debatter, etablerer boder med mulighed for køb af mad og drikke, mulighed for leje af stadepladser, som det kendes fra messer etc.

Program for 2023 

10.00 – Åbning af Folkemødet
Med kanonsalut og fællessang

10.15 – Søværnets Tamburkorps

10.30 – Interview
”Danmarks rolle i forbindelse med krigen
i Europa/Ukraine. Og hvad betyder det for Flådestation Korsør og vores sikkerhed?”

11.00 – Debat
“Hvor er fiskene i Storebælt
– og hvordan kommer de tilbage?

12.00 – Officiel åbning
Maritime Korsørs aktivitetssti. Finansieret
af Nordea-fonden.
v/ Borgmester Knud Vincent

– Gratis fadøl til de første 150

12.15 – Shanty Musik.  Bandet NOR.

13.00 – Debat
”Korsør Havn  – strategi for fremtidens havn?”

13.45 – Syngende oplæg
Om FGU – FLERE GLADE UNGE –
INGEN LEDIGE UNGE.
Mød også MF Frederik Vad (A), næstformand for Børne- og Undervisningsudvalget i Folketinget.

14.30 – Debat
”Er skibsfart reelt en grønnere transport-
form end lastbiler – og hvad siger fremtien?”

15.15 – 16.00
Musik FGU Korsør spiller.

Hør  også om:

– BIEN – Danmarks største renoveringsprojekt       

   af historisk træskib

– Søfartsstyrelsen   

– Kanonjollen

– Maritime uddannelsesinstitutioner

   blandt andet: U Nord, EUC

Besøg boder – Spisesteder og Café

Særlige aktiviteter for børn:

– Skattejagt
– Krabbefangst
– Bygning af små både
– Popcorn

Program til kulturuge

Tirsdag d. 22 august

18.30 – I Jens Baggesens fodspor med Kurt Rehder ved fæstningen.

Onsdag d. 23 august

10.15 – Børnekarneval afgang fra Caspar Brandts plads ved Det Gamle Rådhus.

Kl. 10.30 – Børneunderholdning i gryden.

18.30 – Onsdagssejlads med start fra værftet.

Kl. 19.00 – Foredrag Kaare Johannesen
Emne: Vikinger, søfolk og trælle.

Torsdag d. 24 august

15.00 – Tip et hit med Klaus og Karin Magasinbygningen med kaffe og kagebord.

19.00 – Foredrag med Kurt Rehder Pigehjemmet
og pigerne fra Sprogø.

Fredag d. 25 august

10.30 – Børneunderholdning (Niels plys) kl. 17.00 fællesspisning.

19.00 – Til kl. 21.45 Musik Carl Hermans trio.

Lørdag d. 26 august

09.55 – Formand byder velkommen til Maritim
Kulturuge, Maritime Folkemøde & Livsstilsmesse.

Fra kl. 10.00

– Koen brøler
– Maritime allé, pladsen, skibe og Flådestationen              

   åben. Lodsbåden og Fiskerikontrol har åbent skib             

– Marineforeningen holder åbent hus

– Flyboard i havnen, 10.00 – 17.00

– Kabeldepotet maler med børn, arbejdende

   kunstnere. 10.00 – 16.00

– Åbent hus i Roklubben og Minibyen. 10.00 – 16.00


10.30 –
Pålidelighedssejlads.

16.00 – Pladsen lukker ned.
kl. 17.00 – Livsstilsmesse lukker ned.


Søndag den 27. august

10.00 – Gudstjeneste
På kajen/i Magasinbygningen

 

 

Oplev også

Åbent hus på Flådestation Korsør
Lørdag den 26. august holder Flådestation Korsør åbent hus. I år inviteres også samarbejdspartnere fra Hæren, Flyvevåbnet og Beredskabsstyrelsen samt en række civile organisationer. Det vil derfor være muligt at se enheder og udstyr, der normalt ikke hører hjemme på flådestationen. Der er gratis adgang, og programmet henvender sig til alle aldersgrupper. Vær opmærksom på, at det ikke er muligt at parkere på flådestationen.

Maritim kulturuge
Maritim kulturuge afholdes hver år i uge 34 i Korsør, hvor der kan opleves mange forskellige aktiviteter for både børn og voksne. Se mere på www.maritimkulturuge.dk.

Maritimt Folkemøde afholdes hvert år. I 2024 bliver det d. 24. august

Input og gode ideer

!

Har du input til emner, debatter, personer etc. du mener er relevante for næste års maritime folkemøde, så kontakt os.

Programmagasin

!

Vil du have en fornemmelse af det seneste folkemødes debatter, så læs e-udgaven af programmagasinet fra 2019

Vær med

Vil du være med til at skabe og udvikle Danmarks Maritime Folkemøde, så er der flere måder du kan være med på

Du kan få din egen stand, en plads på debatscenen til din egen debat, eller indgå i et partnerskab med folkemødet. Det afgørende er, at der tages udgangspunkt i maritime udfordringer.

DMF Arrangør

Få din egen stand

Er du interesseret i din egen plads på det maritime folkemøde, så kan du få en standplads på kajen i umiddelbar forlængelse af hovedscenen. Du tilrettelægger selv indholdet på din stand, som kan være profilering af et produkt, din virksomhed/organisation etc.

Arranger en debat

Har du en ide til en relevant debat-aktivitet til folkemødet, som du er interesseret i at være afsender på og arrangere, så lad os se på muligheden for at få den indpasset i folkemødets program. Debatten afvikles i givet fald på folkemødets fælles scene og bliver en del af folkemødets officielle program.

DMF Arrangør
DMF Arrangør

Bliv partner

Vil du være med i et tættere samarbejde om at udvikle Danmarks Maritime Folkemøde, så kan det ske gennem en partnerskabsaftale og/eller medlemskab af foreningen bag folkemødet. Du får blandt andet mulighed for at profilere din organisation på en lang række platforme før, under og efter folkemødet.

Kontakt

Folkemødet blev første gang afholdt i august 2018 som en del af den allerede eksisterende Maritime Kulturuge i Korsør. Kræfterne bag var et frivilligt samarbejde mellem FGU SV i Korsør, Slagelse Kommune, erhvervsliv, Søfartsstyrelsen, Flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer og Korsør Havn.

Genstarten af folkemødet i 2022 er på initiativ fra FGU SV i Korsør.

Kontakt

FGU Syd- og Vestsjælland
fgu@fgusv.dk
+45 3043 0000

Gert Møller, Direktør, FGU SV
 gmo@fgusv.dk
+45 20229909