Kategorier
Nyheder

Maritimt folkemøde i Korsør aflyses i 2020

Dette års Danmarks Maritime Folkemøde i Korsør aflyses pga. coronakrisen. Folkemødet holdes næste gang i august 2021

Det maritime folkemøde i 2020 aflyses som følge af coronakrisen. Folkemødet skulle have været afholdt lørdag den 22. august i Korsør, men det er ikke længere muligt, da forbuddet i Danmark mod større forsamlinger indtil videre er forlænget frem til og med august 2020. Folkemødet afholdes derfor næste gang i 2021.

Det maritime folkemøde adresserer med sine debatter og andre arrangementer en væsentlig del af den kultur, historie, erhvervsliv og hverdag, som berører rigtig mange mennesker. Derfor er det maritime folkemøde et vigtigt folkemøde. Både som ankerplads for debat, men også som aktivitet for Korsør og Slagelse Kommune.

Arrangørerne bag folkemødet ser fremad mod næste maritime folkemøde i 2021, og folkemødets sekretariat vil i de kommende uger kontakte arrangører, samarbejdspartnere og forventede deltagere for at aftale nærmere om konsekvenserne af aflysningen.

For yderligere spørgsmål kontakt folkemødets sekretariat Morten Nørup-Nielsen morten@danmarksmaritimefolkemøde.dk +45 20114907 David Erichsen david@danmarksmaritimefolkemøde.dk +45 31409985 For yderligere information henvises til folkemødets hjemmeside på www.danmarksmaritimefolkemøde.dk

Kategorier
Nyheder

Maritimt Folkemøde sætter kursen for 2020

Danmarks Maritime Folkemøde, som afholdes hvert år i Korsør, fortsætter den gode udvikling mod at blive det årlige ankersted for debat, dialog og netværk for det maritime. Næste år skrues der yderligere op for ambitionerne

Danmarks Maritime Folkemøde er for både professionelle maritime aktører og for helt almindelige mennesker. Og netop den balance er det vigtigt at fastholde i den fortsatte udvikling, mener Borgmester i Slagelse, John Dyrby Paulsen.

”I år havde vi en række interessante debatter til det maritime folkemøde, men der var også Åbent Hus på Flådestationen, indvielse af en tro kopi af en historisk kanonjolle, som elever på det lokale FGU har bygget, og den lokale maritime kulturuge havde arrangeret en lang række små og store arrangementer. Netop den mangfoldighed og bredde er det vigtigt at fastholde i den fortsatte udvikling af folkemødet,” siger John Dyrby Paulsen.

En af de ting arrangørerne vil udvikle på til næste år, er en fælles scene til folkemødet, hvor debatterne samles. Der skal gøres plads til, at flere maritime aktører kan deltage, og det overvejes at udvide folkemødedelen til både at vare fredag og lørdag, hvor der i år kun var debatter om lørdagen.

Omdrejningspunktet for det maritime folkemøde er at facilitere den debat, dialog og nytænkning, der bidrager til maritim erhvervsfremme i bred forstand. Fokus er på gode rammer for dansk søfart og den maritime industri, men også på bæredygtighed og klima i en maritim kontekst, kyst og naturturisme, udvikling af havne, fiskeri etc.

Ifølge borgmesteren er Korsør i Slagelse kommune det helt rigtige sted at forankre et maritimt folkemøde for hele Danmark. Korsør har en lang maritime historie, er hjemsted for flådestationen og Søfartsstyrelsen og har dertil en tradition med en årlig maritim kulturuge.

”Derfor giver det på mange måder mening at et nationalt maritimt folkemøde har kastet anker i Korsør. Det betyder meget for Korsør og hele kommunen, at vi med folkemødet får en national begivenhed, der er med til at synliggøre vores del af landet. Men derudover er det mindst lige så vigtigt med et fælles og bredt fokus på, hvordan vi udvikler og synliggør vores maritime erhverv i Danmark,” siger John Dyrby Paulsen.

Kræfterne bag folkemødet er et frivilligt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, søfartsstyrelsen, flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer i Korsør.

For yderligere kommentar kontakt
Borgmester John Dyrby Paulsen (S) 58 57 30 02 / borgmester@slagelse.dk

For mere information kontakt sekretariatet for folkemødet:
Morten Nørup-Nielsen (ankermand) 20 11 49 07 / mortn@slagelse.dk
David Erichsen (ankermand) 31 40 99 85 / david@erichsencom.dk

Fakta om det maritime område:
Danmark har i dag verdens 5. største handelsflåde målt på tonnage opereret af danske rederier. De maritime erhverv står for en væsentlig del af både BNP og arbejdspladser i Danmark. Medtænkes havneudvikling, kyst- og naturturisme, søværnet mv., har det maritime område i Danmark en stor betydning for rigtig mange mennesker både nationalt og globalt.

Programmagasin for folkemødet:
På folkemødet blev der omdelt et programmagasin, hvor emnerne for debatterne på folkemødet er behandlet redaktionelt i interview og artikler. Se magasinet her:Programmagasin 2019

Adgang til fotos:
Pressefotos fra Korsør, af borgmester John Dyrby Paulsen mv. kan hentes på dette link. Fotos er til fri afbenyttelse med byline (foto: Carsten Lundager) Fotos fra maritimt folkemøde

Tilmelding til nyhedsbrev:
Tilmelding til folkemødets nyhedsbrev: nyhedsbrev maritimt folkemøde

Kategorier
Nyheder

Maritimt folkemøde i Korsør

Korsør gentager sidste års succes og afholder maritimt kultur- og folkemøde lørdag d. 24. august. Pressen er meget velkommen hele dagen.

Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde er åbent for alle, og i år handler debatterne om alt fra rekruttering til maritime erhverv og uddannelser, plastik i verdenshavene, udvikling af havne, kyst og naturturisme til grænser for ny teknologi, maritimt iværksætteri og sejlende højskoler. Formålet med folkemødet er at sætte fokus på maritim vækst og udvikling.

Alle debatter er beskrevet i: Programmagasin 2019

Folkemødet åbner officielt lørdag den 24. august kl. 10.00, hvor der søsættes en kanonjolle, og lidt senere – kl. 12.00 – skydes verdens første vandcykel-etapeløb/sejlads i gang. Det er en time før PostNord Danmark Rundt samme dag har etapestart – også i Korsør.

Folkememødet er en god mulighed for at interviewe politikere og en lang række maritime interessenter, ligesom der vil være en del arrangementer med gode billeder i.

Se også pressemeddelelse om folkemødet med citat fra erhvervsminister Simon Kollerup og Borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen Læs pressemeddelelse

Kontakt:

Borgmester John Dyrby Paulsen (A) 58 57 30 02 / borgmester@slagelse.dk

Erhvervsminister Simon Kollerup via presserådgiver Sara Ringgaard Price 91 39 94 07 / srp@em.dk

For yderligere information kontakt

Morten Nørup-Nielsen (ankermand) 20 11 49 07 / mortn@slagelse.dk
David Erichsen (ankermand) 31 40 99 85 / david@erichsencom.dk

Adgang til fotos

Pressefotos fra Korsør, af borgmester John Dyrby Paulsen mv. kan hentes på dette link. Fotos er til fri afbenyttelse med byline (foto: Carsten Lundager) Der vil blive lagt fotos i mappen fra folkemødet umiddelbart efter folkemødet. Mappe med foto

Foto af erhvervsminister Simon Kollerup kan hentes på https://em.dk/ministeriet/ministeren/

Mere information:

Se mere om Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde på www.mkof.dk

Tilmelding til folkemødets nyhedsbrev: nyhedsbrev maritimt folkemøde

Kategorier
Nyheder

Maritimt folkemøde i Korsør sætter fokus på vækst og udvikling

Korsør gentager sidste års succes og afholder maritimt folkemøde lørdag d. 24. august. Folkemødet er åbent for alle, og i år handler debatterne om alt fra rekruttering til maritime erhverv og uddannelser, plastik i verdenshavene, udvikling af havne, kyst og naturturisme til grænser for ny teknologi, maritimt iværksætteri og sejlende højskoler.

Med Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde har man fået etableret et årligt ankersted, som faciliterer den debat, dialog og nytænkning, der bidrager til maritim erhvervsfremme. Samtidig understøtter folkemødet den maritime kultur og historie med masser af spændende indslag for alle med en lille søulk i maven.

Korsør er oplagt til maritimt folkemøde
Folkemødet afholdes i år lørdag den 24. august 2019 i Korsør, og netop Korsør i Slagelse kommune er det helt rigtige sted at forankre initiativet, mener borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen (A):

“Det maritime folkemøde er en stafet, andre byer i virkeligheden også kunne have taget op, men det giver på mange måder god mening, at det er i Korsør, Slagelse Kommune, det kaster anker. Korsør har en lang maritim historie, og i dag er vi både hjemsted for flådestationen og Søfartsstyrelsen, som er flyttet til byen. Det er en massiv maritim tilstedeværelse, der forpligter os på at tappe ind i den maritime dagsorden og bidrage til at se på tingene med en maritim indgangsvinkel. Dertil kommer, at Korsør allerede har en flot og mangeårig tradition med en årlig maritim kulturuge.”

Et nationalt folkemøde
Folkemødet debuterede i august 2018 i forbindelse med de årlige maritime kulturdage, og erfaringerne var så gode, at alle var enige om fremadrettet at udvikle et egentligt maritimt folkemøde for hele Danmark i Korsør.

Kræfterne bag er et frivilligt samarbejde mellem kommune, erhvervsliv, søfartsstyrelsen, flådestationen, lokale uddannelsesinstitutioner, foreninger, erhvervs- og kulturorganisationer.

Omdrejningspunktet for det maritime folkemøde er at debattere, hvordan man kan sikre vækst og gode rammevilkår for både den danske søfart og den maritime industri. Ligeledes er der fokus på, hvordan Danmark kan styrke den maritime førerposition gennem en styrkelse af kompetencer, forskning og innovation.

Minister: Maritim vækst er en vigtig dagsorden

Danmark har i dag verdens 5. største handelsflåde målt på tonnage opereret af danske rederier. De maritime erhverv står for en væsentlig del af både BNP og arbejdspladser i Danmark. Medtænkes havneudvikling, kyst- og naturturisme, søværnet mv., har det maritime område i Danmark en stor betydning for rigtig mange mennesker både nationalt og globalt.

Netop derfor er det vigtigt at sætte maritim vækst og udvikling på dagsordenen, mener erhvervsminister Simon Kollerup:

“Danmark er et land med en lang og stolt tradition til søs, og det maritime område er i dag omdrejningspunkt for en lang række erhverv og aktiviteter. Som erhvervsminister har jeg derfor et stort fokus på det Blå Danmark. Det er afgørende, at vi sikrer en fortsat vækst på området, og at vi tænker langsigtet og fremtidssikrer de maritime erhverv. Den grønne omstilling er særligt vigtig, og jeg ved, at der heldigvis allerede er høje ambitioner og masser af konkrete tiltag i gang, som sætter en bæredygtig kurs for søfarten og den maritime industri. Det gode arbejde skal vi fortsætte, og derfor synes jeg, det er en rigtig god idé med et maritimt folkemøde hvor erhverv, interesseorganisationer, kulturliv, politikere, uddannelser og så videre mødes og udvikler ideer, debatterer, får inspiration og knytter kontakter.”

Begynd debatten i programmagasinet
På folkemødet omdeles et programmagasin, hvor emnerne for debatterne på folkemødet behandles redaktionelt i interview og artikler. På den måde kan publikum få et bedre indblik i de emner, som debatteres på folkemødet. Se magasinet her:Programmagasin 2019

 

For yderligere kommentar kontakt

Borgmester John Dyrby Paulsen (A) 58 57 30 02 / borgmester@slagelse.dk
Erhvervsminister Simon Kollerup via presserådgiver Sara Ringgaard Price 91 39 94 07 / srp@em.dk

For yderligere information kontakt
Morten Nørup-Nielsen (ankermand) 20 11 49 07 / mortn@slagelse.dk
David Erichsen (ankermand) 31 40 99 85 / david@erichsencom.dk

Programmagasin for folkemødetProgrammagasin 2019

For brug af artikler og foto fra programmagasinet kontakt redaktør David Erichsen

Adgang til fotos

Pressefotos fra Korsør, af borgmester John Dyrby Paulsen mv. kan hentes på dette link. Fotos er til fri afbenyttelse med byline (foto: Carsten Lundager) Mappe med foto

Foto af erhvervsminister Simon Kollerup kan hentes på https://em.dk/ministeriet/ministeren/

Kategorier
Nyheder

Folkemødet holder kursen

Det maritime betyder meget for både Korsør og Danmark. Derfor er det vigtigt, at kursen for folkemødet holdes, så det kan udvikle sig yderligere de kommende år. Det mener byrådsmedlem i Slagelse Kommune og medlem af folketinget, Sten Knúth, som er en af idemændene bag folkemødet

Sten Knúth har været medlem af byrådet i Slagelse Kommune siden 2006, og i perioden 2014 – 2018 var borgmester. Det var i den periode, at byrådet satte et arbejde i gang om, hvad der skulle ske med Korsør. En del af det projekt var for eksempel restaureringen af Halvskov Færgehavn.

”Jeg har altid forbundet Korsør med det maritime og har haft et stærkt hjerte for den sammenhæng. Flådestationen er en del af byen, og da Søfartsstyrelsen også flyttede til, blev Korsør yderligere styrket på det maritime område. Da vi for nogle år siden begyndte at forme tankerne om et maritimt folkemøde for hele Danmark var det derfor helt oplagt, at et sådant skulle kaste anker i Korsør,” siger Sten Knúth.

Når han ser på programmet for i år, synes Sten Knúth bestemt, folkemødet udvikler sig i den rigtige retning. Aktiviteterne ser både spændende og rigtige ud. Og fremover kan han godt se folkemødet udvikle sig endnu mere med både nye og kendte temaer.

”De maritime uddannelser og erhverv er mindst ligeså pressede som erhvervsuddannelserne, men der er ikke samme grad af opmærksomhed på dem. Derfor skal folkemødet holde fast i det allerede store fokus på uddannelse og rekruttering. Næste år kan vi for eksempel have en ambition om at få mange flere virksomheder og uddannelsesinstitutioner med.”

I dag handler folkemødet allerede om meget mere end de traditionelle maritime erhverv, da debatterne også fokuserer på maritim teknologi, kyst- og naturturisme, forholdet mellem bolig og erhverv på vores havne, sejlads som dannelse etc. Alligevel kan Sten Knúth godt se de kommende maritime folkemøder brede sig yderligere, når det kommer til debatemner og aktiviteter.

”Jeg kan for eksempel godt se et maritimt folkemøde med mere fokus på bæredygtighed og klima. Hvad gør vi med det brændstof skibene sejler på, hvordan udnytter vi havets ressourcer bedre og så videre. Fiskeri og fødevarer og også emner, folkemødet kan behandle.”

Hvordan folkemødet så får plads til det alt sammen kan løses ved at brede sig på en anden måde. Folkemødet må nemlig også gerne vokse fra en til to dage, mener Sten Knúth, der allerede har kalenderen tæt pakket med arrangementer til dette års folkemøde på lørdag.

Kategorier
Nyheder

Historisk kanonjolle søsættes på folkemødet

Efter tre års byggeri på Korsør Produktionshøjskoles værft er eleverne klar med en tro kopi af en kanonjolle fra 1809. Jollen søsættes og fyrer kanonen af for første gang til folkemødet i august.  

Korsør Produktionshøjskoles værft fik i 2013 den første henvendelse om muligheden for at bygge en original kanonjolle efter tegninger fra 1809. Man brugte derefter tre år på at skaffe midler til projektet, så man i vinteren 2016 kunne begynde på byggeriet. Siden da, er der brugt rigtig mange timer i værftet på at blive klar til søsætning af kanonjollen, som får navnet Corsør.

I 1807 stjal englænderne hele den danske flåde og alt grej, og Danmark stod på bar bund i forhold til at forsvare sig til søs. Inspireret af den svenske konstruktør Chapman opbyggede man derfor på få år en flåde af såkaldte kanonbåde i flere størrelser. De mindste er kanonjollerne, dernæst kanonchalupperne og endelig kom var der flere småskibe, som blev armeret med kanoner.  I alt blev der bygget omkring 250 fartøjer til at forsvare Danmark og Norge.

Kanonbådene, som de betegnes, blev placeret strategisk fornuftigt rundt i kongeriget, klar til at kapre engelske skibe og konvojer, som sejlede gennem danske farvande for at handle i Østersøen. Perioden kaldes for “Kanonbådskrigen 1807-14”. I Korsør var der med adgang til Storebælt naturligvis også udstationeret kanonbåde. En kaserne med plads til 400 mand fra kanonbådene og kystbatterierne gav liv i byen i den ellers barske tid.

Mere fredeligt bliver det på kanonjollen Corsør, når et laug af frivillige mænd og kvinder i fremtiden skal fortælle historien om Kanonbådskrigen til interesserede, som også får mulighed for at komme med ud og ro og salutere, fortæller leder af Korsør Produktionshøjskoles værft, Christian Dyrløv.

”Fremover skal kanonjollen ud at fortælle historien om den barske tid som herskede i Danmark og Norge under Kanonbådskrigen 1807-14 og ikke mindst senere tabet af Norge. Vi forstiller os, at skoleklasser kan få et historisk indblik i denne periode ved først selv at ro og siden få krudt røg i øjnene. Det er store drøm er at etablere et museum, hvor kanonjollen også kan vinteropbevares.”

Allerede nu har interessen været stor for projektet. Søfartsstyrelsen har fulgt med i hele perioden, så jollen formelt kan få sin tilladelse til demonstrationssejladser, flådestationen har fulgt med og stiller rigtige kanoner til rådighed for jollen, og alene i 2018 var der 1300 nysgerrige forbi produktionshøjskolens værft for at følge byggeriet af kanonjollen.”

”Derudover har projektet budt på rigtig mange gode og udfordrende opgaver i forskellige sværhedsgrader for både lærlinge og elever på værftet,” siger Christian Dyrløb.

Værftet er et af de 12 forskellige værksteder på Korsør ProduktionsHøjskole, som tilbyder individuelle læringsforløb til unge mellem 16-25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse

FAKTA om kanonjollen

Kanonjollen er 15 meter lang. 3 meter bred. Funktions vægt er ca 13 tons.

Besætningen på kanonjollerne har været skiftende fra 16-22 mand.

Der er 16 årepladser. Årene er 5,60 meter.

Kanonjollen har tre master og får et sejlareal på ca 55 kvadratmeter.

Vil du vide mere om kanonjollen Corsør, så følg med på Facebook under: Korsør Kanonjollelaug eller kontakt leder på værftet Christian Dyrløv på  christian@xor.dk

Kategorier
Nyheder

Flådestation har brug for fokus på det maritime

Der er brug for både debat og synlighed om maritime erhverv, uddannelser og udviklingsmuligheder. Derfor er det vigtigt, at Danmark får et nationalt maritimt folkemøde, mener chefen for Flådestation Korsør, kommandør, Per Hesselberg

INTERVIEW – Korsør har en lang tradition for flådeaktiviteter, som går helt tilbage til Napoleonskrigen og aktiviteter under 2. verdenskrig til det efterfølgende Storebælt Marinedistrikt og etableringen af flådestationen i 1960. I dag er flådestationen i Korsør arbejdsplads for mellem 900 og 950 mennesker.

En arbejdsplads, der har brug for synlighed og for at være en del af lokalområdet. Og derfor er både kulturdagene og folkemødet vigtige for flådestationen, mener chefen for Flådestation Korsør, Per Hesselberg.

”Kulturdagene hører med til byens liv i Korsør, som vi i høj grad er en del af, selv om de fleste af vores aktiviteter gemmer sig bag et hegn. Vores åbent hus til kulturdagene er en måde at vise omverden, hvad der foregår i søværnet. Vi skylder civilsamfundet, at de kan få et indblik i, hvad der foregår på en flådestation, men vi holder også åbent hus for at kunne blive ved med at rekruttere medarbejdere. Det kræver synlighed og åbenhed.”

Netop rekruttering er ligesom i mange andre brancher også en udfordring for søværnet og flådestationen. En del af udfordringen skyldes den generelle udvikling med, at flere og flere unge i en årrække har valgt erhvervsuddannelser fra og gymnasiet til.

”Ja, på den måde adskiller vi os ikke for fra andre brancher, som har brug for dygtige faglærte. På flådestationen er vi godkendt til 10 militære elev/lærlingepladser, hvor du kan uddanne dig som elektromekaniker og automatiktekniker. Vi vil også gerne have marinesoldater, der har et håndværk med i bagagen. Alle vores elevpladser er besat, men vi gør også en god indsats for det, og vi rekrutterer gerne civile håndværkere eller soldater fra hæren eller flyvevåbnet, som vi gør til marinesoldater – uanset alder, bare de kan bestå vores fysiske og mentale tests. Herudover har vi godt og vel et tilsvarende antal civile lærlingepladser indenfor elektronik, automatik, el og smedefagene” siger Per Hesselberg.

Sammen med rederiforeningen holder flådestationen for eksempel åbent hus for folkeskoler i forbindelse med folkemødet, og til sidste års maritime folkemøde i Korsør handlede debatten på flådestationen da netop også om uddannelse til maritime erhverv, og hvordan man tiltrækker unge mennesker. En debat der stadig er aktuel, mener Per Hesselberg.

”Det er afgørende, at vi har en debat om maritime arbejdspladser i Danmark. Vi er en maritim nation, den sjette største globalt målt på aktiviteter, og henter en stor del af vores BNP gennem maritime erhverv. Derfor er der et enormt potentiale i at fastholde vores maritime DNA som nation. En DNA vi i søværnet ser os som en del af.”

Men der er også andre maritime emner, det er relevant at få en debat om til et maritimt folkemøde. Det kan være en debat om den danske værftsindustri og forholdet mellem EU’s udbudsregler og muligheden for at holde maritimt knowhow på danske hænder. Udnytter vi det godt nok som nation? Det kan være en debat om innovation inden for skibsfart med skibe, der sejler selv. Endelig er Danmark også førende inden for en række maritime områder som design af skibe, fremdrivning etc. ”Et nationalt maritimt folkemøde, som det vi har etableret i Korsør, er vigtigt, da debatter, netværk mv. er en måde at komme i gang med at tænke tanker og se muligheder hos politikere og i den maritime branche. Udover de områder vi har været inde på, er folkemødet også relevant for erhverv som fiskeri, maritime fødevarer, klima, energi, kyst og naturturisme og så videre,” slutter Per Hesselberg.

Kategorier
Nyheder

Den naturlige kajplads for et maritimt kultur- og folkemøde

Danmarks Maritime Kultur- og Folkemøde vil fremme maritim udvikling og erhvervsfremme, og Korsør i Slagelse Kommune er det helt rigtige sted at kaste anker for initiativet, mener borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen

INTERVIEW – De maritime erhverv og beslægtede områder står for en væsentlig del af både BNP og arbejdspladser i Danmark. Og medtænkes havneudvikling, kyst- og naturturisme, maritime fødevarer, søværnet, den del af vores uddannelser, som skal sikre den maritime arbejdsstyrke og de maritime kultur- og fritidsaktiviteter, har det maritime område samlet en stor betydning for rigtig mange mennesker.

Derfor er det en rigtig god ide, at det maritime Danmark nu får sit eget folkemøde, mener borgmester i Slagelse Kommune, John Dyrby Paulsen.

”Søen er både historisk og i dag omdrejningspunkt for en lang række erhverv og aktiviteter. Det maritime Danmark har en størrelse, hvor det giver mening at erhverv, interesseorganisationer, kulturliv, politikere, uddannelser og så videre mødes og udvikler ideer, debatterer, får inspiration og knytter kontakter. Derfor er et maritimt folkemøde en meget oplagt ide.”

John Dyrby Paulsen mener, Korsør er det helt rigtige sted for folkemødet, da byen i forvejen har en lang tradition for årlige maritime kulturdage. Kulturdage som folkemødet er vokset ud af, og fortsat skal afholdes sammen med.

”Det maritime folkemøde er en stafet, andre byer i virkeligheden også kunne have taget op, men det giver på mange måder god mening, at det er i Korsør, Slagelse Kommune, det kaster anker, da vi har vores flådestation, og Søfartsstyrelsen netop er flyttet til byen. Det er en massiv maritim tilstedeværelse, der forpligter os på at tappe ind i den maritime dagsorden og bidrage til at se på tingene med en maritim indgangsvinkel. Dertil kommer, at Korsør allerede har en flot og mangeårig tradition med en årlig maritim kulturuge,” siger John Dyrby Paulsen.

Folkemødedelen debuterede lidt forsigtigt i august 2018 i forbindelse med de årlige maritime kulturdage, og erfaringerne derfra var så gode, at alle var enige om at sætte flere sejl til for fremadrettet at udvikle et egentligt maritimt folkemøde for hele Danmark.

”Det er målet at skabe et maritimt kultur- og folkemøde for hele Danmark. I den forbindelse er det vigtigt for mig, at folkemødet fortsat netop bliver ved med at være et folkemøde. Projektøren skal selvfølgelig rettes mod vigtige og relevante maritime emner, der skal debatteres og åbnes for dialog om, men der er også en del af at være en god kommune, at det seriøse blandes med det festlige. Vi skal derfor også skabe nogle festlige, hyggelige dage i gode rammer.” siger John Dyrby Paulsen.

Det betyder, at der skal være plads til både det folkelige og det professionelle, da et vellykket folkemøde handler om at finde den rigtige balance mellem de to ting.

Et vellykket folkemøde er også med til at øge kendskabet til Korsør og sætte Slagelse kommune på landkortet på en positiv måde. ”Ja, i forhold til kommunebranding, kan Danmarks maritime kultur- og folkemøde få en stor betydning for kendskabet til vores del af landet. Den del tager vi selvfølgelig også med her i kommunen. Derfor ser jeg også frem til mange både sjove, overraskende og seriøse aktiviteter og rigtig mange gæster til det kommende folkemøde. Alle er velkomne og hermed inviteret,” slutter John Dyrby Paulsen.